ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ และรณรงค์ต่อต้านการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ และรณรงค์ต่อต้านการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ และ