ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ขนาดความกว้าง 9.90 เมตร ความสูง 9.00 เมตร จำนวน 1 ซุ้ม, ซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติฯ ขนาดความกว้าง 4.80 เมตร ความสูง 4.60 เมตร จำนวน 11 ซุ้ม และซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ คร่อมถนนบริเวณทางเข้าอินดอร์สเตเดี๊ยมหัวหมาก ขนาดความสูง 13 เมตร จำนวน 1 ซุ้ม โดยวิธีคัดเลือก 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ขนาดความกว้าง 9.90 เมตร ความสูง 9.00 เมตร จำนวน 1 ซุ้ม, ซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติฯ ขนาดความกว้าง 4.80 เมตร ความสูง 4.60 เมตร จำนวน 11 ซุ้ม และซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ คร่อมถนนบริเวณทางเข้าอินดอร์สเตเดี๊ยมหัวหมาก ขนาดความสูง 13 เมตร จำนวน 1 ซุ้ม โดยวิธีคัดเลือก ประกาศผู้ชนะ งานจ้างจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกี