ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในระดับ Introductory Coaching License และระดับ AFCs License Coaching Certificate และระดับ AFC B Coaching Certificate Course ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในระดับ Introductory Coaching License และระดับ AFCs License Coaching Certificate และระดับ AFC B Coaching Certificate Course ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ขนะ จัดอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอล