ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเตรียมสถานที่เต็นท์โครงสร้างจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 5-12 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีคัดเลือก 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเตรียมสถานที่เต็นท์โครงสร้างจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 5-12 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีคัดเลือก จ้างเตรียมสถานที่เต็นท์โครงสร้างจัดงานเฉลิมพระเกียรติ