ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการศึกษาข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย (นายก้องศักดิ ยอดมณี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการศึกษาข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย (นายก้องศักดิ ยอดมณี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ้างดำเนินการศึกษาข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้ว่า