ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้องานจัดโต๊ะพับอเนกประสงค์และเก้าอี้พลาสติกเกรด A ในการจัดงานและกิจกรรมกีฬาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้องานจัดโต๊ะพับอเนกประสงค์และเก้าอี้พลาสติกเกรด A ในการจัดงานและกิจกรรมกีฬาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีคัดเลือก ซื้องานจัดโต๊ะพับอเนกประสงค์และเก้าอี้พลาสติกเกรด A