ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการเชื่อมโยงสัญญาณภาพสดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ส่งสัญญาณภาพในระบบ (High Definition (HD)) ระหว่างวันที่ 10 – 20 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีคัดเลือก 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการเชื่อมโยงสัญญาณภาพสดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ส่งสัญญาณภาพในระบบ (High Definition (HD)) ระหว่างวันที่ 10 – 20 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีคัดเลือก จ้างดำเนินการเชื่อมโยงสัญญาณภาพสด