ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำบูธ และเช่าจอภาพอิเล็กทรอนิกส์อเนกประสงค์ FULL COLOR เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และแสดงผลงานของนักกีฬาในโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำบูธ และเช่าจอภาพอิเล็กทรอนิกส์อเนกประสงค์ FULL COLOR เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และแสดงผลงานของนักกีฬาในโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) ทำบูธ และเช่าจอภาพอิเล็กทรอนิกส์อเนกประสงค์ FULL COLOR