ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดมหกรรม Sport Expo เพื่อยกระดับการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดมหกรรม Sport Expo เพื่อยกระดับการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีคัดเลือก จ้างจัดมหกรรม Sport Expo