ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครื่องนอนประจำห้องพักอาคารห้องพักนักกีฬา 200 เตียง และอาคารห้องพักนักกีฬา 300 เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครื่องนอนประจำห้องพักอาคารห้องพักนักกีฬา 200 เตียง และอาคารห้องพักนักกีฬา 300 เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ ซื้ออุปกรณ์และเครื่องนอน200เต