ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 5-12 พฤษภาคม 2562 ณ สนามกีฬาหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 5-12 พฤษภาคม 2562 ณ สนามกีฬาหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์