ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องแต่งกาย (ชุดไทย) ในการจัดงานและกิจกรรมกีฬาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องแต่งกาย (ชุดไทย) ในการจัดงานและกิจกรรมกีฬาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีคัดเลือก (ชุดไทย)