ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการส่งเสริมกีฬาเอกลักษณ์ของชาติและกีฬาพื้นบ้านไทย เพื่อต่อยอดไปสู่กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการส่งเสริมกีฬาเอกลักษณ์ของชาติและกีฬาพื้นบ้านไทย เพื่อต่อยอดไปสู่กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการส่ง