ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างควบคุมงานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแวม สนามกีฬาจังหวัดสุรินทรื ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีคัดเลือก

7. ประกาศผู้ชนะ