ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการดำเนินงานศูนย์พัฒนานักฟุตบอลสู่การเป็นอาชีพ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการดำเนินงานศูนย์พัฒนานักฟุตบอลสู่การเป็นอาชีพ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะจ้างดำเนินงานศูนย์พัฒนานักฟ