ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนานักกีใาเป็นเลิศระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนานักกีใาเป็นเลิศระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสรุปรายงาน