ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ กกท. ผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ กกท. ผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการสร้างภาพลักษณ์