ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำเส้นทางพัฒนานักกีฬาให้ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศผู้ชนะ จ้างที่ปรึกษาจัดทำเส้นทางกา