ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบแสดงภาพและเสียงภายในห้องประชุมกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบแสดงภาพและเสียงภายในห้องประชุมกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบแสดงภาพ