ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับเกี่ยวกับความรู้เรื่องสารต้องห้ามทางการกีฬา 3 แบบ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับเกี่ยวกับความรู้เรื่องสารต้องห้ามทางการกีฬา 3 แบบ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์