ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการวิจัยเชิงสำรวจดัชนีความสุขของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกีฬาอาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื