ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในการแข่งขันเชียงรายมาราธอน ประจำปี พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างสนับสนุนก