ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคู่มือการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคู่มือการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคู่มือการดำเนินงาน