ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อวีดีทัศน์ สุขภาพที่ดีกับผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อวีดีทัศน์ สุขภาพที่ดีกับผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อวีดีทัศน์