ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำธงตราสัญลักษณ์ ในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำธงตราสัญลักษณ์ ในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างจำธงตราสัญลักษณ์