ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และจัดทำแผนการจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาวิเ