ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยการจัดกิจกรรมนิทรรศการ Runway Run Sport Expo ภายในงานวิ่งเฉลิมพระเกียรติกษัตริย์นักบินเนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก AIR FORCE RUN 2019 Runway Run โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ AIR FORCE RUN