ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ Big Data เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระบบสารสนเทศ Big data