ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการนำคณะเดินทางศึกษาดูงานด้านสิธิประโยชน์และเยี่ยมชมกิจกรรมของผู้สนับสนุน ระหว่างวันที่ 4-9 สิงหาคม 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างศึกษาดูงานฯ ป