ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาติดตามผลการดำเนินงาน และวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม ของจังหวัดที่ได้รับการประกาศเป็นเมืองกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา