ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างอบรมสัมนาการพัฒนาบุคลากรและบุคลากรในวงการกีฬามวย และเผยแพร่กฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติกีฬามวย และทบทวนแผนยุทธศาสตร์กีฬามวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30072562 ประกาศผู้ชนะ โครงการอบรมสัมมนาการพัฒน