ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจการรับรู้และแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของคนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30072562 ประกาศผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำร