ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมสร้างกระแสและแรงบันดาลใจ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศง 2556 และการยกย่องเชิดชูเกียรตินักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพ ร่วมกับภาพยนตร์อัตชีวประวัตินักกีฬาอาชีพไทยระดับโลก

01082562 ประกาศ - ผู้ชนะการเสนอราคา