ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรและบุคคลภายในวงการกีฬามวย อบรมหลักสูตร A License จำนวน 1 รุ่น ,B License จำนวน 1 รุ่น และ C License จำนวน 3 รุ่น โดยวิธีคัดเลือก

02082562 ประกาศผู้ชนะ งานพัฒนาบุคลากรและบุคคลใ