ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาพื้นที่บริเวณหลังคาลานกิจกรรมกีฬาเอนกประสงค์ บริเวณลานพลาซ่าประตู 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ งานพัฒนาพื้นที่บริเวณหลังคา