ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการส่งเสริมการท่องเท่ยวเชิงกีฬาในเขตทหารกองทัพบก ( วิ่ง ล่อง ท่อง ค่าย กับ 4 กองทัพ) รายการ ARMYLAND EVENING RUN 4 SERIES ในงานนิทรรศการ ARMYLAND SPORT EXPO TOURISM 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานวิ่ง 4 กองทัพบก