ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา รายการ SAT Thailand BMX Invitation ณ สนาม BMX ศูนย์ฝึกกีฬาภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี โดยวิธีการคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา BMX Invitation