ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาจังหวัด พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 – 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ จ้างที่ปรึกษาทบทวนแผนยุทธศา