ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรม Sports Expo เพื่อยกระดับการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับชาติในการแข่งขันกีฬาอาวุโส ครั้งที่ 2 รมย์บุรีเกมส์ โดยวิะีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัด Sports Expo รมย์บ