ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล กกท. เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการ