ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ และดูแลระบบในการให้บริการสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ จ้างประชาสัมพันธ์สร้างภาพลั