ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่รายการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว Sports on Tour โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่รายการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว Sports on Tour โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างผลิตและเผยแพร่รายการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว