ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจคุณภาพชีวิตของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจคุณภาพชีวิตของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ