ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศ หลักสูตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศ หลักสูตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเพิ่มศักยภาพ