ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการผู้เข้าพัก อาคารที่พักนักกีฬา 200 เตียง และอาคารที่พักนักกีฬา 300 เตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อน้ำดื่มสำ