ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างทำหนังสือ คู่มือมาตรฐานสถานแข่งขันและอุปกรณ์กีฬา (ระยะที่ 1 จัดคู่มือมาตรฐานฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ