ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลเพื่อเชื่อมฐานข้อมูล ด้านบุคลากรในองค์กร ระยะที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ2