ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อคณะอำนวยการจัดการแข่งขันและผู้เกี่ยวข้อง การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และระดับประเทศ (invitation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ