ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์มาตราฐานค่ายมวยไทยอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาทบท