ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ และดูแลระบบในการให้บริการสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะ 15 สิงหาคม 62